La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Kötider till service

INVÅNARE

Kötider till socialservice för äldre i Lojo

I 26 § i lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) åläggs kommunerna att ge ut uppgifter om hur lång tid det tar för äldre personer att få den socialservice de har ansökt om. Lojo stad ger varje halvår ut kötider för hemvården och stödtjänsterna för hemvården, såsom måltidstjänsten, närståendevården och färdtjänsten enligt socialvårdslagen samt boendeservicen dygnet runt och vården på åldringshem. Grundtrygghetsnämnden och äldrerådet i Lojo underrättas om kötiderna. Därtill sätts ett meddelande upp på infotavlorna vid Lojo hälsostationer och ett pressmeddelande skickas till lokaltidningarna. Informationen läggs även ut på webbplatsen www.lohja.fi.

Beslut om beviljande av socialservice ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter att en skriftlig eller muntlig ansökan om saken har lämnats in. En bedömning av servicebehovet ska göras senast inom 7 vardagar från att myndigheten kontaktats eller i mycket brådskande fall omedelbart.
 
Hemvård och stödtjänster: Service kan vid behov fås samma dag eller senast inom 7 dagar från beslutet om beviljande.
 
Stöd för närståendevård: Beslut fattas utan dröjsmål när kriterierna uppfylls.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen: Beslut fattas utan dröjsmål när kriterierna uppfylls.

Serviceboende med heldygnsomsorg: Kötiden är i genomsnitt 2 månader.

Vård på åldringshem: Kötiden är i genomsnitt under 1 månad.


I brådskande fall ska en plats eller tjänst ordnas utan dröjsmål.

Lojo 15.2.2016

Tuula Suominen
seniorservicechef

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Kötider till service
Upp