La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Patientsäkerhet

INVÅNARE

Patientsäkerhet

Med patientsäkerhet avses de principer och rutiner som tillämpas av individer och organisationer inom hälso- och sjukvården för att säkerställa säkerheten i vården och skydda patienter från skador. Detta innebär att patienterna får rätt vård, den vård som de behöver och som förorsakar så lite besvär som möjligt. Patientsäkerheten kräver ett friktionsfritt samarbete mellan yrkesutbildade och patienter, och det utgör grundstenen för kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Patientsäkerheten omfattar säkerhetsaspekter på vården, medicineringen och utrustningen.

I Finland har patientsäkerheten ägnats särskild uppmärksamhet under de senaste åren. Hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) ålägger verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården att göra upp en plan för kvalitetsledningen och patientsäkerheten. I en förordning av Social- och hälsovårdsministeriet (341/2011) regleras det som ska överenskommas i planen. 

Lojo stad arbetar aktivt för att förbättra patientsäkerheten. De tillvägagångssätt som utarbetats med sikte på att säkerställa och utveckla patientsäkerheten har beskrivits i grundtrygghetssektorns plan för patientsäkerheten i Lojo. Därtill har varje arbetsenhet en egen plan för patientsäkerhet.

Plan för patientsäkerheten i Lojo (på finska)

HaiPro – rapporteringssystemet för negativa händelser i hälso- och sjukvården   

Kompetens i läkemedelsbehandling            

Säker läkemedelsbehandling             

Nyttiga länkar

Social- och hälsovårdsministeriets sidor om patientsäkerhet

Institutet för hälsa och välfärds sidor om patientsäkerhet

Institutet för hälsa och välfärds handbok om patientsäkerhet

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Patientsäkerhet
Upp