La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Anmälan om incident eller tillbud

INVÅNARE

Anmälan om incident eller tillbud

Patienten och de anhöriga intar en central roll när det gäller att främja patientsäkerheten. Observationer och åsikter som patienten och de anhöriga framför om resultat och säkert genomförande av vården har största vikt och inställningen till dem ska vara positiv.

Patienten och de anhöriga kan kommentera vården personligen vid ett besök eller under en vårdperiod direkt till den vårdande enheten eller per telefon till grundtryggheten. Kommentarer kan också lämnas in skriftligt på en blankett för gensvar eller i form av en anmärkning. Därutöver har patienten och de anhöriga möjlighet att anmäla incidenter och tillbud genom en HaiPro-anmälan på webben. HaiPro är ett rapporteringsförfarande för händelser som äventyrar patientsäkerheten, där man i fri form kan lämna in en beskrivning av det som har inträffat. Efter att anmälan har förts in skickas den för vidare behandling till enhetens handläggare, som vidtar behövliga åtgärder. Syftet med HaiPro är att samla in information om tillbud och farliga situationer, och därefter spara den så att det går att utveckla en säkrare verksamhet.

Om du upplever att har förekommit tillbud eller farliga situationer i din egen eller någon anhörigs vård, kan du fylla i en anmälan via länken här nedan. Därtill kan du be patientombudsmannen om råd för att lämna in andra kommentarer eller en anmärkning.

Anmälan om farlig situation (för patienter / anhöriga)   

Närmare information på

www.haipro.fi   

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Anmälan om incident eller tillbud
Upp