La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsoskydd och veterinärvård / Avgifter och taxor

INVÅNARE

TAXA FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET SAMT VETERINÄRVÅRDEN

Västra Nylands miljöhälsonämnd godkänner årligen taxan för miljö- och hälsoskyddet samt veterinärvården. Taxan gäller inom verksamhetsområdet för Västra Nylands miljöhälsa. Verksamhetsområdet består av Lojo, Vichtis, Högfors, Nummi-Pusula, Sjundeå och Karislojo.

Enligt 71 § i livsmedelslagen ska kommunen ta ut avgifter av livsmedelsföretagare enligt en taxa som kommunen har godkänt.  Avgifter uppbärs bland annat för godkännande av livsmedelslokaler och planer för egenkontroll samt för inspektionsbesök som hör till den regelbundna tillsynen. Avgifterna fastställs enligt den arbetstid som använts för åtgärden så att de motsvarar högst kostnaderna för åtgärden.

Avgiften fastställs på timbasis. Självkostnadspriset/arbetstimme för tillsynspersonalen är 55 euro år 2012. För resekostnader i samband med inspektioner och provtagning debiteras av varje objekt en fast avgift på 38 euro/besök. Resekostnaden utgör ett fast belopp; avsikten är att behandla objekten i verksamhetsområdet jämlikt oberoende av var de är belägna och varifrån inspektörens startar. Resekostnaden baserar sig på sträckor i kilometer och den tid som går åt till resan. Resorna ingår inte i inspektionstiden. Avgifterna motsvarar kostnaderna för åtgärderna.

Taxan finns här.

Du är här:  INVÅNARE / Hälsoskydd och veterinärvård / Avgifter och taxor
Upp