La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Socialarbete inom seniorservicen

INVÅNARE

Socialarbete inom seniorservicen

Den viktigaste uppgiften för socialarbetet inom seniorservicen är att göra en övergripande bedömning av de äldres servicebehov och bistå dem i att klara sig hemma. Arbetet ska ske i samarbete med klienten, hemvården, de anhöriga och övriga behövliga parter. Även de som bor på boendeserviceenheter omfattas seniorservicens socialarbete. Representanter för socialarbetet medverkar i de multiprofessionella arbetsgrupperna i regionen. Syftet är inte bara att utföra klientarbete, utan även utveckla seniorarbetet.

Till socialarbetarens uppgifter hör bland annat följand:

* bedömning av servicebehov genom hembesök
* färdtjänst enligt socialvårdslagen
* vägledning och rådgivning i frågor som gäller socialskyddet och annan service
* assistans för olika ansökningar

Seniorservicens socialarbetare är till för alla äldre, hemvårdsklienter och anhöriga som bor inom Lojo. För ett personligt möte ska en mottagningstid bokas.

Kontaktinformation

Seniorservicecentret i Lojo
Ojamogatan 34
08100 LOJO

Socialhandledaren Tarja Ovaskainen
Tfn 044 374 0737
E-post: tarja.ovaskainen(a)lohja.fi
Fax 019 369 1232

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Socialarbete inom seniorservicen
Upp