La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Dagverksamhet för seniorer

INVÅNARE

Rehabiliterande dagverksamhet för seniorer

Dagverksamheten har olika klubbar för olika kundgrupper, bland annat för personer med minnesstörningar eller rehabilitander inom mental- eller missbrukarvården. Dagverksamheten i Lojo består av Juolukka-, Rentukka- och Ulpukkaklubben vid seniorservicecentret., var och en med aktiviteter fem dagar i veckan, och onsdagar vid Pusula hälsostation.

Avsikten med dagverksamheten är att främja möjligheten att bo hemma, ge tillfällen till socialt umgänge samt låta den närstående som tar hand om klienten arbeta och sköta ärenden.

Vid valet av kunder inom dagverksamheten tas hänsyn till bland annat följande saker:
1) Isolering eller ensamhet som beror på hälsoskäl
2) Behovet av att stödja den anhöriga som vårdar kunden, göra det möjligt för den anhöriga att arbeta eller ordna vilostunder
3) Avsaknad av socialt nätverk

Dagverksamheten inkluderar program och måltider som serveras under dagen:
– avgift utan transport 12,40 euro/gång
– avgift med transport 19,60 euro/gång
– dagverksamhet som möjliggör ledighet för närståendevårdare 6,70 euro/gång + resor 7,70 euro tur och retur

Förfrågningar besvaras av områdeschefen Pia Riihioja, tfn 050 355 2215.

Dagverksamhet i Pusula och Nummi

Klubben Juolukka

Rentukkaklubben

Ulpukkaklubben

Kontaktinformation

LOJO SENIORSERVICECENTER
Ojamogatan 34
08100 LOJO

Växeln 019 3690

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Dagverksamhet för seniorer
Upp