La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Personlig assistans

INVÅNARE

Personlig assistans

Med personlig assistans avses enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma och utanför hemmet. Personlig assistans kan beviljas för dagliga sysslor, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet, upprätthållande av sociala kontakter samt arbete och studier. Utanför assistansen står sådana hjälpbehov där det i huvudsak förutsätts vård och omsorg. Med hjälp av den serviceplan som görs upp för den handikappade personen kartläggs behovet av personlig service och till exempel för vilka syften personlig assistans ordnas och på vilket sätt det görs.

Arbetsgivarmodell

Lojo stad ordnar personlig assistans primärt enligt arbetsgivarmodellen där den handikappade själv är assistentens arbetsgivare. Lojo stad ersätter kostnaderna för assistentens lön och övriga lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Webbtjänsten Avustajaportti

Arbetsgivarmodellen för personlig assistans har en webbtjänst, avustajaportti.fi, till hjälp för arbetsgivarna och assistenterna. Tjänsten är enkel att använda och kan utnyttjas till exempel för att söka assistenter (både ordinarie och vikarier), för publicering av annonser både för att erbjuda och söka arbete samt för planering och rapportering av arbetsskift. Tjänsten minskar på pappersarbetet och gör lönebetalningen klarare. Arbetsgivaren skickar månatligen listan med de faktiska timmarna från Avustajaportti till handikappservicen för lönebetalning. För att använda webbtjänsten behövs personliga koder som fås från handikappservicen.

Närmare uppgifter och koder:
Socialhandledare inom handikappservicen Laura Kullberg tfn 044 369 3641

Servicecheck

Lojo stad ordnar personlig assistans även med hjälp av servicecheckar. Om det med den handikappade personen har avtalats om att personlig assistens ordnas med hjälp av servicecheckar, kan denne köpa personliga tjänster hos önskad serviceproducent i den omfattning som anges i serviceplanen och beslutet.
Mellan serviceproducenterna och staden administreras servicechecksmodellen via PSOP, som är ett program för servicecheckar och köptjänster.

Mer information:
Socialhandledare inom handikappservicen Tiina Taipalus tfn 044 374 3344

Serviceproducenter som tillhandahåller personlig assistens mot servicecheckar (pdf)

Kontaktinformation

Välfärd
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Kalevagatan 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690
Fax 019 369 1141

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16,
ti 9–17
fr 9–15
dag före söckenhelg 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Personlig assistans
Upp