La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Färdtjänst för gravt handikappade

INVÅNARE

Färdtjänst för gravt handikappade

Färdtjänst för gravt handikappade ordnas för gravt handikappade personer som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte utan oskäligt stora svårigheter kan anlita kollektivtrafik.

För dessa personer ska färdtjänst ordnas på ett sådant sätt att de utöver nödvändiga resor i anslutning till arbete och studier kan företa minst 18 sådana enkelresor i månaden mellan bostadskommunen och områden i närkommunerna som hör till det dagliga livet. Färdtjänstområdet för gravt handikappade som bor i Lojo är Lojo, Högfors och Vichtis. Av särskild anledning kan resor beviljas även till andra kommuner i Lojos närhet.

Anvisningar angående färdtjänst enligt lagen om stöd och service på grund av handikapp från 1.5.2016

Blankett för ansökan om färdtjänst (fyll i på skärmen och skriv ut)

Till ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande (högst sex månader gammalt). Beslutet om färdtjänst fattas utifrån läkarutlåtandet och socialhandledarens bedömning. Vid behov görs ett hembesök.

Reklam om anropstrafik 
Broschyr om anropstrafik
Tidtabell för servicetrafik

Kontaktinformation

Välfärd
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Kalevagatan 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690
Fax 019 369 1141

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16,
ti 9–17
fr 9–15
dag före söckenhelg 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Färdtjänst för gravt handikappade
Upp