La 14.00 +3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, e 2 m/s.
Su 14.00 +7 °C, Pilvistä, ajoittaista sadetta, s 6 m/s.
Ma 14.00 +9 °C, Pilvistä, ajoittaista sadetta, s 6 m/s.
Lördag 01.11.2014
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Planläggning / Landskapsplan

INVÅNARE

Landskapsplaner

Landskapsplanen är en översiktlig markanvändningsplan

Landskapsplanen är den mest översiktliga av alla planer som ingår i markanvändningens planeringssystem. Den förmedlar de riksomfattande målen för områdesanvändningen till den kommunala planläggningen och sammanfogar dem med de mål som finns för såväl hela landskapet som dess regioner. Den ger också riktlinjer för kommunala planer. Beslut om detaljerna i områdesanvändningen och samhällsstrukturen fattas i samband med att kommunen uppgör general- och detaljplaner.

I landskapsplanen presenteras riktlinjerna och principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen. I planen anges bland annat områden som lämpar sig för boende och rekreation. Områden reserveras också för regionala och riksomfattande trafiklösningar samt för arrangemang för tekniskt underhåll.

Miljöministeriet godkände landskapsplanen den 8 november 2006.

Den första etapplanen för Nylands landskapsplan var framlagd våren 2008. Planen bereds som bäst utgående från åsikter och utlåtanden som lämnats in.

Mera information om landskapsplanen finns på Nylands förbunds webbsidor, www.uudenmaanliitto.fi.

Kontaktinformation

STADSPLANERINGSCENTRET
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Karstuvägen 4, 4 vån.
08100 LOJO

Växeln (019) 3690
Fax (019) 369 4406

E-postadress
kaupunkisuunnittelukeskus.kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16
ti 9–17, fr 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Planläggning / Landskapsplan
Upp