To 14.00 +2 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 6 m/s.
Pe 14.00 -3 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, n 3 m/s.
La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 6 m/s.
Torsdag 22.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen

INVÅNARE

Handikappservicen

Aktuelt

Målet för handikappservicen är att göra det möjligt för kommuninvånare med funktionsnedsättning att leva ett gott, meningsfullt liv som är jämlikt i förhållande till andra kommuninvånare. Personliga klientmöten inom handikappservicen ordnas på basis av tidsbeställning. Tid bokas direkt med personen i fråga.


Handikappservicens personal

Handikappservicens gemensamma epost-adress är vammaispalvelut(a)lohja.fi

Servicesekreterare Tanja Lehtomäki
tfn 044 375 0086
e-post: tanja.lehtomaki(a)lohja.fi
·  handledning och rådgivning för klienter inom handikappservicen
·  uppgifter som gäller utbetalning och uppföljning av stöd för närståendevård
·  färdtjänst (rådgivning och praktiska frågor, t.ex aktivering av taxikortet)

Byråsekreterare Sari Kuusela
tfn 019 369 1136
e-post: sari.kuusela(a)lohja.fi
·  instruktion i ärenden som gäller personlig assistans
·  kundfakturering
·  utbetalning av flitpenning / arbetsersättning
-utbetalning av arvoden till stödpersoner

Ledande socialarbetare inom handikappservicen
Elina Lindström
tfn 044 369 3640
e-post: elina.lindstrom(a)lohja.fi

Kunderna A-L (efternamn)
Socialarbetare, Eva Östling tfn 044 369 3643 e-post: eva.ostling(a)lohja.fi

Kunderna M-Ö
Soscialarbetare, Virpi Kautto, tfn 044 369 1296
e-post: virpi.kautto(a)lohja.fi

Socialhandledare Tiina Taipalus
tfn 044 374 3344
e-post: tiina.taipalus(a)lohja.fi
– stöd för närståendevård
– Avustajaportti – nättjänst för personlig assistans
Socialhandledare Laura Kullberg, tfn. 044 369 3641
e-post: laura.kullberg(a)lohja.fi
   - färdtjänst

Öppenvårdens ledare Anne Saaristo, tfn 050 362 6663
e-post: anne.saaristo(a)lohja.fi
· servicehandledning för barn under 16 år
- stödpersonsverksamhet
- tillfällig familjevård

Projektarbetare/fysioterapeut
Tomas Öhman, tfn. 050 462 1656
e-post: tomas.ohman(a)lohja.fi
  - boendeutredningar
  - provresor

Socialhandledare
Jukka Karén, tfn. 044 369 3642
e-post: jukka.karen(a)lohja.fi
- professionell stödperson
- öppen arbetsverksamhet (utlokaliserad arb.verks)

Kontaktinformation

Välfärd
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Kalevagatan 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690
Fax 019 369 1141

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16,
ti 9–17
fr 9–15
dag före söckenhelg 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen
Upp