To 14.00 -8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, sw 1 m/s.
Pe 14.00 -7 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, ne 4 m/s.
La 14.00 -9 °C, Selkeää ja poutaa, n 3 m/s.
Torstai 22.02.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Hilda, Tuuli, Tuulia, Tuulikki
Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus / Asemakaavat / L52 Hiidensalmi

Asukas

L52 Hiidensalmi, 4. kaupunginosa Hiidensalmi

Kortteleiden 190-192 ja 195, sekä katu-, puisto- ja vesialueen asemakaavan muutos

Kaava-alue käsittää 43 hehtaarin kokoisen alueen n. 1,5 km päässä Lohjan ydinkeskustasta. Aluetta ympäröivät Lohjanjärven Ristiselkä ja Pappilanselkä. Idässä aluetta rajaa Tytyrin kalkkikaivoksen louhosalue ja etelässä, Satamaradan toisella puolella, Hiidensalmen vanha omakotiasutus. Käynnissä oleva kaavatyö on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-20 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ideakilpailun pohjalta muuttaa käytöstä poistuneet teollisuusalueet Hiidensalmessa keskustaan tukeutuvaksi kaupunkimaiseksi asuntoalueeksi, jolla pidetään vuoden 2021 asuntomessut. Messualueelle suunnitellaan kaavoitettavan n. 20-25 pientalotonttia, joista osa voi olla rivitalo- tai muuta kytkettyä rakentamista. Alueen monimuotoisuuden edistämiseksi tarkoituksena on kaavoittaa alueelle myös 2-3 kerrostaloa eri omistusmuodoin sekä esimerkiksi yksi townhouse- tai rivitalokohde.
Asuntomessujen pääteema on asuminen ja hyvinvointi. Teemaan sisältyvät alueen hyvät palvelut hyvinvointia tuottavina asumisen elementtinä: asuminen luonnonläheisessä järvimaisemassa, helposti saavutettavat lähiliikuntapaikat, älykkäät ja uudenlaiset rakentamisen ja palveluiden ratkaisut.
 
Projektikaavoittaja
Aino Kuusimäki
aino.kuusimaki(at)lohja.fi
p. 044-3743443

Kaavoituspäällikkö
Leena Iso-Markku
leena.iso-markku(at)lohja.fi
p. 044-3740147
Asuntomessujen projektipäällikkö
Mirka Härkönen
mirka.harkonen(at)lohja.fi
p. 050 590 8020 

 

 

 

 ____________________________________________________________

Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 41 4. kaupunginosa Hiidensalmen asemakaavan muutoksen L52 Hiidensalmi,  päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017 tiedoksi ja asettaa asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan L52 Hiidensalmi valmisteluvaiheen kaava-aineisto pidetään nähtävillä 1.11.-30.11.2017.
Satoa kaavaillasta 15.11.2017
Kaavaillan satoa
Osuuskuntamuotoista asumista Hiidensalmella-info
Koti Hiidensalmessa
Asumisen uudet aatteet
Hiidensalmi 2025
Hiidensalmi - kulttuurikartoitus

52 Kuulutus 1.11.2017
L52 Asuntomessuhakemus
L52 Kartta ja määräykset 18.10.2017
L52 Havainnekuva 18.10.2017
L52 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017
L52 Päivitetty suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017
L52 Tiivistelmä palautteesta

____________________________________________________________
Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 22.9.2015 § 105 L52  Hiidensalmi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L52 osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat - aineisto pidetään nähtävillä 9.10.-30.11.2015.

L52 Kuulutus 9.10.2015
L52 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2015
L52 1. Suunnittelun lähtökohdat 22.9.2015

____________________________________________________________
Selvitykset

- Tytyri-Hiidensalmen liikennemeluselvitys, Ramboll 2004
- Tärinäselvityksen tiivistelmä, Tytyri, Promethor 2009- Lepakkoselvitys, Lumotron 2015
- Ympäristö koosteraportti, Envimetria
- Tärinäselvityksen tiivistelmä, Tytyri, Promethor 2009
- Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, SITO 2013
- Meluselvitys Lohja 2005
- Maisemakuva
- Maaperän saastuneisuuden tutkimuspistekartta
- Maaperäkartta GTK keskusta
- Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi
- Lohjan rantaraitti, Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi, 2008
- Lohja Hiidensalmi, liikenneselvitys 2013
- Lohja Hiidensalmen ympäristötutkimukset 2006 päivitetty 2008
- Kasvistollisesti arvokkaat kohteet ja jäkälät
- Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo
- Hiidensalmen kulttuurihistoriaa, Torsti Salonen
- Tytyrin ulkoilmalaadun mittaukset, 2010
- Topografia
- Puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys
- Perustamistapalausunto
- Perustamistapa aluekartta
- Maisemarakenne
- Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos, perusselvitykset, tavoitteet 1995
- Lohjan vihreä selkäranka 2007
- Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2006
- Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003
- Lohja taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012
- Hiidensalmen saha-alue, nykytilanne 16.2.2010

Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus / Asemakaavat / L52 Hiidensalmi
Sivun alkuun