La 14.00 -3 °C, Melkein selkeää ja poutaa, nw 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, sw 5 m/s.
Lauantai 17.03.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Kerttu, Kerttuli
Olet tässä:  Kaupunki / Kaupunkitietoa / Elinkeinoelämä

Kaupunki

Lohja on yritysystävällinen kaupunki

Lohjalla toteutetaan aktiivista seudullista elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa. Elinkeinopolitiikka on kokonaisvaltaista kilpailukyvyn kehittämistä. Lohjalla on runsaasti työpaikkavaihtoehtoja ja kilpailukykyiset toimialat.

Lohjan strategisena vahvuutena on sijainti valtatie I:n (E18) ja valtatie 2:n sekä Hanko–Hyvinkää-maantien (25) risteyskohdassa. Länsi-Uudellamaalla sijaitsevista Hangon ja Inkoon satamista on lyhyimmät väylät Keski-Euroopan markkinoille ja Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyys ja Lohjan sijainti metropolin vieressä Turun ja Helsingin seutujen välissä lisäävät logistisia mahdollisuuksia. Lohja on toimiva seutukeskus palveluineen. Elinvoimainen, asuttu ja aktiivinen maaseutu ja teolliset perinteet sekä kehittyvä teollisuus lisäävät Lohjan vetovoimaisuutta ja luo hyvät edellytykset yritystoiminnalle.

Tavoitteena on, että Lohja kasvaa 1 % vuodessa ja työpaikkaomavaraisuusaste on yli 83 %. Lohja on Länsi-Uudenmaan kaupallisten palvelujen aluekeskus.

Aktiivinen maapolitiikka ja tehokas kaavoitus turvaavat monipuolisen tonttitarjonnan. Lohjan tehokas markkinointi ja myönteinen viestintä sekä kaivoksen kehittäminen matkailun kärkihankkeena tukevat matkailutoimialan kehittymistä. Länsi-Uudenmaan alueellinen kehitysyhtiö Novago Yrityskehitys Oy tarjoaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tehokkaat, maksuttomat yrityspalvelut.

Lohjan teollisuuden vahvoja toimialoja ovat metsä-, metalli- ja muoviteknologia sekä elektroniikka. Lohjalla seurataan aktiivisesti heikkoja signaaleja ympäröivästä maailmasta ja edistetään uusien toimialojen syntymistä. Toimialakohtaisessa kehittämistyössä keskeistä on yritysten verkostoitumisen edistäminen. Uuteen teknologiaan liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan panostetaan. Maankäyttö, energian saatavuus ja liikennöintimahdollisuudet tukevat elinkeinoelämän kehittymistä. Lohja tarjoaa monipuolisia sijoittumismahdollisuuksia yrityksille. Yritysten sijoittumisessa otetaan huomioon toiminnan ympäristöriskit. Yritysalueita profiloidaan erityyppisiksi.

Lohja pyrkii panostamaan julkisen liikenteen ja palveluliikenteen parantamiseen ja tavoitteena on HINKU-hankkeen avulla päästä hiilineutraaliseksi kaupungiksi. Lisäksi Lohja pyrkii panostamaan asukkaiden ja henkilöstön tietoteknisen osaamisen kehittämiseen ja tuo sähköisen palvelun perinteisen palvelutavan rinnalle. Länsi-Uudellemaalle on tulossa suora tietotekninen merikaapeliyhteys Keski-Eurooppaan, mikä parantaa huomattavasti teollisuuden sijoittumismahdollisuuksia.

Lohjalla elinkeinopolitiikka etsii uusia avauksia yhdessä seudun muiden kuntien ja toimijoiden kanssa.

Lohjan menestymismahdollisuudet globaalissa kilpailussa perustuvat nykyisten elinkeinoelämän vahvuustoimialojen lisäksi korkeatasoiseen osaamiseen. Lohjan vetovoimaisuutta lisää kaksikielisyys, joka avaa reittejä kansainvälistymiseen. Lohjalla on vetovoimaiset seudulliset koulutus- ja kulttuuripalvelut. Koulutustarjontaa monipuolistetaan ja osaamistason laaja-alainen nostaminen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuudet turvataan.

Tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnalle luodaan edellytykset. Lohja on myös vetovoimainen työssäkäyntikunta. Yritystoimintaa tukevat toiminnot ja verkostoituminen mahdollistavat nykyisten vahvuustoimialojen säilymisen lisäksi uusien syntymisen. Lohjalla toimiville ja tänne haluaville yrityksille turvataan niiden tarvitsemat palvelut. Uusien työpaikkojen syntymistä nopeuttavat tontti- ja toimitilatarjonta, tiivis kaupunkirakenne ja toimivat liikenneyhteydet. Myönteistä työpaikkakehitystä tuetaan monipuolisella koulutuksella. Lohja tarjoaa myös erinomaisen etätyömahdollisuuden pendelöiville. Uusien keksintöjen kehittelijöille on Lohjalla tarjolla prototyöpaja, jossa ideat jalostuvat tuotteiksi.

Lähde: Lohjan kasvustrategia 2013–2021

Lisää sivuston YRITTÄJÄ osassa

Yhteystiedot

Elinkeinopalvelut
puh. *019 3690
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi
Lohjan yrityspalvelut

Olet tässä:  Kaupunki / Kaupunkitietoa / Elinkeinoelämä
Sivun alkuun