Ti 15.00 +6 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä sadetta, s 5 m/s.
Ke 15.00 +5 °C, Pilvistä, ajoittaista sadetta, w 3 m/s.
To 15.00 +7 °C, Puolipilvistä, ajoittain sadetta, sw 5 m/s.
Tiistai 25.04.2017
Nimipäivää viettävät tänään
Markku, Marko, Markus
Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus

Asukas

Kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset yleis- ja asemakaavat laaditaan ympäristötoimen kaavoituksessa. Kaavoitus etenee kaavoitusohjelman mukaisesti ja vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista.

Valmisteltaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa varataan asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille hyvissä ajoin tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä asiasta.
Kustakin kaavahankkeesta laaditaan suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.Kaavan vireille tulosta, luonnosten ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta, sekä kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, Länsi-Uusimaa -lehdessä ja kaupungin verkkosivulla.

Kaavajärjestelmä on kolmitasoinen siten, että yleispiirteinen kaava ohjaa tarkemman kaavan laatimista.Ylimmällä tasolla kaikkea kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Seudulliset kysymykset ja maankäytön maakunnalliset strategiat päätetään maakuntakaavassa, jonka laatii maakunnan kuntia edustava maakunnan liitto. Kaupunki laatii yleis- ja asemakaavat.

Nähtävillä olevat kaavat ja muut ajankohtaiset asiat

Yhteystiedot

Kaupunkikehitys
Käyntiosoite/postiosoite
Karstuntie 4, 4. krs
PL 71
08101 LOHJA

Vaihde *019 3690

Sähköpostiosoite
kirjaamo(a)lohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Avoinna 
ma-to 8-16
pe ja aattopäivät 8-15

Ajankohtaista

Kaavaprosessin virallisista vaiheista ilmoitetaan kuulutuksella. Kuulutukset ovat nähtävissä kaupungin ilmoitustaululla.

Vireillä olevat kaavat

Työn alla olevista yleiskaavoista ja asemakaavoista saa lisätietoa kaavoitustoimesta.

Maksut ja taksat

Kaavoituksen palveluista perittävät maksut

Maa-aineslain mukainen taksa

Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus
Sivun alkuun