Ti 14.00 -7 °C, Selkeää ja poutaa, n 3 m/s.
Ke 14.00 +2 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, w 5 m/s.
To 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, w 2 m/s.
Tiistai 06.12.2016
Nimipäivää viettävät tänään
Niilo, Niki, Niklas, Niko, Nikolai
Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus

Asukas

Kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset yleis- ja asemakaavat laaditaan ympäristötoimen kaavoituksessa. Kaavoitus etenee kaavoitusohjelman mukaisesti ja vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista.

Valmisteltaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa varataan asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille hyvissä ajoin tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä asiasta.
Kustakin kaavahankkeesta laaditaan suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.Kaavan vireille tulosta, luonnosten ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta, sekä kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, Länsi-Uusimaa -lehdessä ja kaupungin verkkosivulla.

Kaavajärjestelmä on kolmitasoinen siten, että yleispiirteinen kaava ohjaa tarkemman kaavan laatimista.Ylimmällä tasolla kaikkea kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Seudulliset kysymykset ja maankäytön maakunnalliset strategiat päätetään maakuntakaavassa, jonka laatii maakunnan kuntia edustava maakunnan liitto. Kaupunki laatii yleis- ja asemakaavat.

Nähtävillä olevat kaavat ja muut ajankohtaiset asiat

Yhteystiedot

YMPÄRISTÖTOIMI
Käyntiosoite
Karstuntie 4, 4. krs
08100 LOHJA
Vaihde (019) 3690

Sähköpostiosoite
ymparistotoimi(a)lohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Avoinna 
ma-to 8-16
pe ja aattopäivät 8-15

Ajankohtaista

Kaavaprosessin virallisista vaiheista ilmoitetaan kuulutuksella. Kuulutukset ovat nähtävissä kaupungin ilmoitustaululla.

Vireillä olevat kaavat

Työn alla olevista yleiskaavoista ja asemakaavoista saa lisätietoa kaavoitustoimesta.

Maksut ja taksat

Kaavoituksen palveluista perittävät maksut

Maa-aineslain mukainen taksa

Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus
Sivun alkuun