Pe 14.00 +7 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 7 m/s.
La 14.00 +5 °C, Pilvistä, ajoittaista sadetta, sw 8 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, s 5 m/s.
Perjantai 27.11.2015
Nimipäivää viettää tänään
Hilkka
Olet tässä:  Asukas / Asuminen / Vuokra-asuntopalvelut / Vuokra-asunnon haku- ja valintamenettely

Asukas

Näin haet vuokra-asuntoa Lohjalta

Hakumenettely

Kaupungin vuokra-asuntoja haetaan asunnonhakulomakkeella. Näiltä sivuilta löytyy vuokra-asuntohakemus, minkä voi lähettää sähköisesti. Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta, mikäli sitä ei uusita. Uusiminen onnistuu puhelimitse tai sähköpostitse.

Valintamenettely

Asukasvalinnassa asunnontarve vaikuttaa eniten. Valintaperiaatteet on luettavissa tämän tiedoston alalaidassa. Tulot ja omaisuus eivät yleensä estä asunnon saantia. 

Huone/henkilö -periaate on pääsääntö asukasvalinnassa, mutta esim. yksi henkilö voidaan valita myös 2 h+k -asuntoon ja esim. neljä henkilöä 3 h+k -huoneistoon.

Asuinaluetoiveet huomioidaan asukasvalinnassa. Muut toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, mutta ne hidastavat asunnonsaantia.

Vuokravakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen tai jos on maksuhäiriömerkintä, se on kolmen kuukauden vuokran suuruinen. Perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelut tarkistaa kaikkien hakijoiden luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Asukkaat valitaan sitä mukaa kuin asuntoja vapautuu. Niitä on viime aikoina vapautunut keskimäärin 35 kuukaudessa. Aika, jonka kuluessa asunto voidaan osoittaa, vaihtelee. Vaikeinta on asunnon saanti kaupungin keskustasta. Yksiöitä joutuu jonottamaan kauemmin kuin muita.

Kun sopiva asunto löytyy, lähetetään siitä tarjouskirje. Tarjouskirjeen perusteella asunnon voi joko ottaa tai siitä voi kieltäytyä. Mikäli päättää ottaa asunnon,  pitää pyydetyt liitteet toimittaa perusturvakeskuksen vuokra-asuntopalveluihin. Hakemus on myös allekirjoitettava ja vakuutettava annetut tiedot oikeiksi. Valitun asukkaan on täytettävä valitoneuvoston asetuksessa asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukiasuntoihin (166/2008) mainitut edellytykset.

Asunnosta kieltäytymiseen täytyy olla hyväksyttävä syy, muuten toista asuntoa ei tarjota.

Yleistietoa vuokra-asunnoista

Kaupunki valitsee asukkaat n. 1900 vuokra-asuntoon. Asunnot sijaitsevat pääosin kerrostaloissa keskustassa, Mäntynummella, Ojamolla, Routiolla ja Virkkalassa. Rivitalokohteita ovat mm.

Vuokrataso vaihtelee asunnon iän, varustetason, kunnon yms. perusteella. Keskimääräinen vuokra on noin 9.2 e / m². Uusimmat asunnot ovat kalleimpia, n. 11 e / m².

Kaupunki ei omista vuokrattavia omakotitaloja

Asukasvalintaperiaatteet (koskevat kaikkia asuntoja)

Perusturvalautakunta hyväksyi marraskuussa 2013 seuraavat asukasvalintaperiaatteet:

Kaupungin vuokra-asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan omassa kunnassa jo asuvien asukkaiden asunnonsaantia. Asukasvalinnassa otetaan huomioon myös hakijan Lohjan seudulla sijaitseva tai tuleva työpaikka. Asukasvalinnassa voidaan asunnontarpeen, tulojen ja varallisuuden kannalta kokonaisuutena arvioiden samassa asemassa olevien kesken asettaa etusijalle lohjalainen hakija.

Kun valitaan asukkaita arava- ja korkotukilainoitettuihin asuntoihin, noudatetaan  aravarajoituslakia (1190/1993), vuokra-asuntojen korkotukilakia (604/2001 ja 867/1980), sekä valtioneuvoston asetusta (166/2008) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lainsäädännöllisten määräysten ja säännösten lisäksi Lohjan kaupungin asukasvalinnassa noudatetaan seuraavia valintaperusteita hakijoiden asunnontarpeen ja kiireellisyyden mukaan:

Ryhmä 1: Kaikkein kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat hakijat

- asunnoton tai vastaavassa tilanteessa oleva:  ulkona tai asunnoksi kelpaamattomissa tiloissa asuva; yömajassa tai vastaavassa tilapäisluonteisessa majoituksessa asuva; laitoksessa asunnon puutteen vuoksi asuva tai jonka laitoksesta pääsyn esteenä on asunnon puuttuminen; perhe, jonka perheenjäsenet asunnon puuttumisen vuoksi asuvat erillään; muu asuinolosuhteiltaan edellälueteltuihin rinnastettava.

Lisäksi erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa voidaan katsoa olevan mm. hakijan, joka

- on ilman omaa syytään viranomaisen päätöksellä muuttovelvollinen

- jää asunnottomaksi asunnon purkamisen vuoksi

- asuu erittäin ahtaasti; yli kolme henkilöä huonetta kohden keittiötä huoneeksi lukematta, tai enintään 10 m² henkeä kohden

- on muuttamassa Lohjan seudulle, josta on saanut työpaikan

Ryhmä 2: Kiireellisessä asunnontarpeessa olevat hakijat

- irtisanottu nykyisestä asunnostaan ilman omaa syytään

- perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma edellyttää lääkärintodistuksen mukaan terveellisempää tai sopivampaa asuntoa

- asunnon järjestäminen vapauttaa sosiaalihuollon tukiasuntopaikan

- perheellisenä asuu alivuokralaisena tai vuokrasuhteeseen perustuen yhteisasuntolassa tai yhteistaloudessa

- nykyinen asunto on liian ahdas: yli kaksi henkilöä huonetta kohden keittiötä huoneeksi lukematta tai enintään 15 m² henkilöä kohden

- on tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätöksellä määrätty lopettamaan yhteiselämä ja erilleen muuttamisen esteenä on asunnon puuttuminen

- perheetön ja vailla itsenäistä asuntoa

- muu näihin rinnastettava peruste asunnontarpeelle.

Ryhmä 3: Asunnontarpeessa olevat hakijat

- asunto on varusteiltaan puutteellinen

- asunnontarve johtuu perhepiirissä olevista ristiriidoista

- nykyiset asumiskustannukset ovat selvästi liian korkeat suhteessa perheenjäsenten tuloihin ja varallisuuteen

- pitkä ja hankala työmatka

- perheen perustaminen vailla yhteistä asuntoa

- nykyinen asunto on ahdas: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohden keittiötä huoneeksi lukematta

- asunto on vuorotyön vuoksi sopimaton

- nykyinen asunto on muun syyn takia epäsopiva.

Hakijalle, joka on omasta syystään menettänyt asunnon tarjotaan asunto, mikäli vastaavassa asunnontarpeessa olevia muita hakijoita ei ole tai mikäli asunnon osoittamiselle on olemassa muita erittäin painavia perusteita.

Yhteystiedot

PERUSTURVATOIMI
Vuokra-asuntopalvelut

PL 71
08101 LOHJA

Käyntiosoite
Kauppakatu 6, 3. krs
08100 LOHJA

Puh. 019 369 1297
Vaihde 019 3690

Sähköpostiosoite
asuntotoimisto(a)lohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Avoinna
ma - to klo 9 - 12 ja 13 - 16
pe  ja aatot klo 9 - 12 ja 13 - 15

Olet tässä:  Asukas / Asuminen / Vuokra-asuntopalvelut / Vuokra-asunnon haku- ja valintamenettely
Sivun alkuun