To 14.00 -8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, sw 1 m/s.
Pe 14.00 -7 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, ne 4 m/s.
La 14.00 -9 °C, Selkeää ja poutaa, n 3 m/s.
Torsdag 22.02.2018
Du är här:  Nyheter

Lojo stads årskungörelse 2018

Lojo stads årskungörelse 2018

15.01.2018

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagarna 17.1, 14.2, 14.3, 18.4, 16.5, 13.6, 15.8,
12.9, 10.10, 14.11 och 12.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats måndagen efter varje möte.

Stadsstyrelsen sammanträder måndagarna 8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 5.3, 19.3, 9.4,
23.4, 7.5, 21.5, 4.6, 18.6, 6.8, 20.8, 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 5.11, 19.11, 3.12  och 17.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats måndagen efter varje möte.

Stadsstyrelsens koncern- och egendomssektion sammanträder tisdagarna 16.1, 13.2, 13.3, 17.4, 15.5, 12.6, 21.8, 18.9, 16.10, 20.11 och 18.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats måndagen efter varje möte.

Organen inom sektorn välfärd

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder tisdagarna 30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 22.5, 19.6,
28.8, 25.9, 23.10, 20.11 och 18.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.

Social- och hälsovårdsnämndens individsektion sammanträder tisdagarna 30.1, 27.2, 27.3, 24.4,
22.5, 19.6, 28.8, 25.9, 23.10, 20.11 och 18.12.

Nämnden för barn, unga och familjer sammanträder i huvudsak tisdagarna, tors. 18.1, 6.2, 13.3, 10.4, 8.5, 12.6, 21.8, 18.9, 9.10, 13.11 och 11.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.

Den finska sektionen vid nämnden för barn, unga och familjer sammanträder vid behov. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.

Den svenska sektionen vid nämnden för barn, unga och familjer sammanträder vid behov. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.

Organen inom sektorn livskraft

Nämnden för attraktionskraft sammanträder onsdagarna 24.1, 15.2, 21.3, 25.4, 23.5, 20.6, 22.8,
19.9, 24.10, 21.11 och 19.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.

Sektionen för stadsinnehåll vid nämnden för attraktionskraft sammanträder i huvudsak onsdagarna 31.1, 28.2, 28.3, 2.5, 30.5, tis. 19.6, 29.8, 26.9, 17.10, tors. 15.11 och tors. 13.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.
 
Tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft sammanträder torsdagarna 25.1, 22.2, 22.3, 26.4, 24.5, 14.6, 16.8, 20.9, 25.10, 22.11 och 20.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.

Miljöhälsosektionen vid nämnden för attraktionskraft sammanträder onsdagarna, sektionen samlas till sitt första möte 7.2.2018. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.

Nämnden för serviceproduktion sammanträder i huvudsak onsdagarna tors. 25.1, 28.2, 28.3, 2.5,
30.5, tis. 19.6, 29.8, 26.9, tors. 25.10, tors. 15.11 och tors. 13.12. Mötesprotokollet är framlagt på Lojo stads webbplats onsdagen efter varje möte.

Lojo stad har flera personregister som bygger på klientförhållande. De finns på Lojo stads webbplats under Staden/Registerbeskrivningar: http://www.lohja.fi/default.asp?id_sivu=806&alasivu=806&kieli=246.


Lojo 5.1.2018

Lojo stadsstyrelse

 
Du är här: 
Upp